Raadsgesprekken

Als gediplomeerd Humanistisch Raadswerker ben ik gespecialiseerd in individuele of groepsgesprekken over existentiële thema’s en zingevingsvragen.

Kenmerkend aan een raadsgesprek is dat het mag gaan over zogenaamde ‘trage vragen’, vragen waar je niet zomaar een antwoord op hebt. Soms is het belangrijk om deze vragen te stellen, maar niet meteen te proberen een antwoord te zoeken. In de snelle samenleving waar we in leven, is dat niet gebruikelijk, en daarom kan dat heel lastig zijn. Een raadsgesprek is er om deze vragen te exploreren, om samen te denken. Dit kan steun bieden, en zelfs enorm motiverend zijn. Ruimte maken om je af te vragen: waarom doe ik eigenlijk wat ik doe? Wat zijn mijn waardes? Wat geeft mij hoop? Deze vragen kunnen soms tot uiting komen in een concrete situatie, bijvoorbeeld als een relatie stroef loopt (Wat verwacht ik van de ander? Hoe verhoud ik me tot mijn jaloezie en onzekerheden?) of als je een keuze moet maken op het gebied van werk (Wanneer is werk voor mij zinvol? Wat betekent ‘werken’ voor mij?). Uiteindelijk kunnen ze dus wel degelijk helpen bij het leven van alledag. Raadsgesprekken brengen je tot waar het eigenlijk om gaat, waardoor je weer wat dichter bij jezelf kunt komen.

Raadsgesprekken kunnen individueel plaatsvinden, maar ook in een groep, zogenaamde zingevingsgroepen. 

Ik ben aangesloten bij PleinH, de beroepsvereniging voor zelfstandig Humanistici.