Trainingen & workshops

Trainingen

Bij trainingen ga ik op zoek naar de essentie: waar gaat het hier nu werkelijk om? Wat staat er op het spel?
Mijn trainingen zijn gebaseerd op het principe van het ervaringsleren: de overtuiging dat je pas echt wat leert, als het raakt aan je eigen belevingswereld. 
 
Hierbij gebruik ik verschillende methodes, waaronder: 
  • Moreel beraad
  • Reflectie-in-actie
  • Waardenreflectie
 
Ik maak trainingen op maat, alles is bespreekbaar.
Dus: speelt er een bepaald thema binnen uw organisatie? Is er een dilemma of conflict? Wilt u dat uw werknemers ergens bij stilstaan? Moet er gewerkt worden aan teambuiling? Of werkt u in een zorginstelling waar een dialoog tussen cliënten en werknemers nodig is?
Neem gerust contact op voor de mogelijkheden!

Workshops - over anders-zijn, emancipatie, gender en seksualiteit

Ook de workshops maak ik op maat en ik kijk hierbij naar de belevingswereld van de doelgroep. Mijn workshops zijn echter gespecialiseerder, omdat er een voorlichtingselement in zit. Deze voorlichting komt voort uit mijn eigen ervaringsleer en theoretische kennis, en ik gebruik ook hiervoor verschillende methodes waarbij (multi)media en actualiteit altijd een belangrijke factor zijn.
 
Enkele voorbeelden van workshops:
  • Een workshop over seksualiteit aan Marokkaanse meisjes (11-13)
  • Workshops over seksualiteit aan jongeren (15-26): bespreken van onderwerpen als 'consent' en geaardheid aan de hand van film en ervaringen
  • Een workshop over gender aan scholieren (13-14)
  • Gesprekken over seksualiteit in een GGZ-instelling